Субота, 19.10.2019, 05:13
Вітаю Вас Гість | RSS

Світова література та російська мова

Доброго часу доби!
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Нормативні документи

Про затвердження Положення про проведення Міської педагогічної виставки перспективного досвіду
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Сорок років Рад. України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037
тел. (061)224-08-35, факс: (061)32-52-20, E-mail: donmszap@ukr.net, Код ЄДРПОУ 37573094

Н А К А З
14.11.2013 № 669 р

Про затвердження Положення про
проведення Міської педагогічної
виставки перспективного досвіду

Відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради на 2013-2014 навчальний рік, з метою сприяння постійному професійному зростанню та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників міста,
НАКАЗУЮ:
1 Затвердити Положення про проведення Міської педагогічної виставки перспективного досвіду (додаток).
2 Завідувачу інформаційно-аналітичним методичним центром департаменту Романчук Р.О.:
2.1. забезпечити організаційний, методичний та технічний супровід поетапного проведення Міської педагогічної виставки перспективного досвіду в поточному навчальному році;
2.2. довести зміст даного наказу з додатками до відома начальників територіальних відділів освіти, молоді та спорту департаменту, керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста;
2.3. розмістити даний наказ із додатками на сайті znmc.ucoz.ru.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, начальника управління освіти і науки Вітковську Н.В.

Директор департаменту Чухрай Р.В.

Гусак, 2240837


Додаток
до наказу департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
Запорізької міської ради
14.11.2013 № 669 р
Положення про Міську педагогічну виставку перспективного досвіду

1. Мета та основні завдання
1.1. Загальною метою організації роботи Міської педагогічної виставки (далі скорочено – Виставки) є виявлення та поширення сучасних технологій навчання та виховання, управління закладами освіти, науково-методичною роботою у місті, а також популяризація кращих педагогічних здобутків педагогічних та керівних працівників м. Запоріжжя.
1.2. Основні завдання проведення Виставки:
• пропаганда перспективних моделей оновлення змісту дошкільної, загальної середньої, та позашкільної освіти;
• презентація кращих моделей управління навчальним закладом;
• оптимізація науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах міста;
• прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику;
• популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій;
• актуалізація результатів дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності;
• стимулювання пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем удосконалення змісту навчально-виховного процесу;
• виявлення та підтримка творчо працюючих педагогічних працівників;
• систематичне оновлення та збагачення інформаційного банку даних про інноваційну діяльність навчальних закладів міста та окремих педагогічних працівників.

2. Організаційні засади функціонування
2.1. Організатором та координатором Виставки є інформаційно-аналітичний методичний центр департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (далі скорочено ІАМЦ департаменту).
2.2. В кожному районі міста створюються районні оргкомітети Виставки, основним завданням яких є забезпечення ефективності її організації та проведення.
2.3. Оцінювання матеріалів Виставки проводиться журі, до складу якого можуть залучатися методисти ІАМЦ департаменту, наукові працівники КЗ «ЗОІППО» ЗОР, інших наукових установ та інститутів, досвідчені педагогічні працівники навчальних закладів міста, представники громадських організацій у порядку, передбаченому Положеннями про науково-методичну раду при ІАМЦ департаменту.
2.4. Склад журі Виставки затверджується відповідним наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради
2.5. Тема та концепція Виставки конкретизується в рік її проведення, не пізніше листопаду поточного навчального року, виходячи із актуальних завдань розвитку міської освітньої системи та тематики єдиної міської науково-методичної проблеми та оприлюднюється в міській освітній системі після її схвалення на науково-методичній раді при інформаційно-аналітичному методичному центрі та затвердження наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
2.6. Участь у Виставці можуть брати автори або групи авторів перспективного педагогічного досвіду, яки є педагогічними працівниками дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів міста (далі – навчальних закладів) як комунальної, так і приватної форми власності, а також педагогічні працівники інших освітніх установ міста, підпорядкованих департаменту світи і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

3. Проведення Міської педагогічної виставки
3.1. Тема та концепція Виставки, терміни її проведення, перелік номінацій (секцій), склад оргкомітетів та журі, визначення номінацій (секцій), а також строки і форма подання матеріалів на Виставку регламентуються та затверджуються відповідним організаційним наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
3.2. На Виставці експонуються матеріали, які схвалені методичними радами (чи іншими колегіальними органами управління) навчальних закладів та рекомендовані для експонування районними організаційними комітетами Виставки.
3.3. Тематика та зміст експозиційних матеріалів повинні відображати здобутки освітян міста в розв’язанні актуальних проблем розвитку міської освіти.
3.4. Критеріями оцінки журі представленого на Виставку перспективного педагогічного досвіду є відображення актуальних завдань розвитку галузі з урахуванням специфіки міської освітньої системи:
• сприяння модернізації освітньої галузі шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, в тому числі й інформаційно-комунікаційних, та через методичний супровід реалізації завдань галузевих програм державного, регіонального та міського рівнів;
• створення та забезпечення ефективного функціонування єдиного освітнього простору міста через підвищення інформаційного наповнення та інноваційного змісту роботи сайту ІАМЦ департаменту, сайтів навчальних закладів міста та управління розвитком віртуальних методичних об’єднань і предметних блогів педагогічних працівників;
• сприяння безперервному підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників міста з питань реформування освітньої галузі, впровадження Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, актуальних питань виховання та психологічного розвитку учнів;
• реалізація принципів андрагогічої моделі навчання з педагогічними працівниками міста через використання самостійних, дистанційних, віртуальних та інтерактивних форм роботи та організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії у фахових методичних об’єднаннях.
3.5. Виставка проводиться в освітній системі м. Запоріжжя один раз у два роки в чотири етапи, кінцевим завданням кожного з яких є:
• І (організаційний) етап – визначення на рівні навчального закладу тематики та змісту перспективного педагогічного досвіду та надання його в районні оргкомітети Виставки;
• ІІ (відбірковий) етап – визначення районними оргкомітетами, з урахуванням он-лайн рейтингів авторів (або групи авторів) перспективного педагогічного досвіду, який буде експонуватися на Виставці та підготовка цих матеріалів для представлення на міському рівні;
• ІІІ (експертний) етап – експозиція матеріалів перспективного педагогічного досвіду, який було обрано на відбірковому етапі, для широкого загалу освітян міста; визначення в ході роботи журі Виставки перспективного педагогічного досвіду, який буде рекомендований для впровадження та репрезентації в міській освітній системі;
• ІV (репрезентативний) етап – презентація та організація впровадження перспективного педагогічного досвіду, рекомендованого рішенням журі Виставки до впровадження в міській освітній системі через систему науково-методичної роботи ІАМЦ департаменту в термін на другий рік після проведення Виставки.
3.6. Проведення І (організаційного) етапу Виставки:
3.6.1. На І (організаційному) етапі на рівні дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, відповідно до затвердженої у організаційному наказі департаменту поточної теми та концепції Виставки, обирається тематика та зміст наявного в навчальному закладі перспективного педагогічного досвіду для його представлення на Виставці.
3.6.2. Обраний для презентації досвід узагальнюється авторами та надається в районні оргкомітети Виставки в 1 примірнику в електронному та роздрукованому вигляді.
3.6.3. Досвід додатково супроводжується документами:
 подання методичної ради чи іншого органу колегіального управління навчального закладу у вільній формі в 2-х примірниках в роздрукованому вигляді;
 електронний варіант анотації досвіду, який включає до себе фотографії авторів досвіду, інформацію про авторів досвіду та стислу анотацію змістовного наповнення досвіду, в 1 примірнику в електронному вигляді.
3.7. Проведення ІІ (відбіркового) етапу Виставки:
3.7.1. На ІІ (відбірковому) етапі Виставки всі електронні варіанти анотації досвіду, які подані навчальними закладами в районні оргкомітети Виставки на І етапі, розміщується оргкомітетами на сайті ІАМЦ департаменту для визначення он-лайн рейтингів та рівня зацікавленості освітян міста представленим перспективним педагогічним досвідом.
3.7.2. Участь у визначенні он-лайн рейтингів авторів перспективного педагогічного досвіду можуть взяти всі користувачі сайту ІАМЦ департаменту, в тому числі і з інших населених пунктів.
3.7.3. Рейтингове оцінювання проводиться анонімно, участь в ньому не є обов’язковою для педагогічних працівників.
3.7.4. Визначення он-лайн рейтингів авторів представленого на Виставку перспективного педагогічного досвіду має за мету оцінити рівень зацікавлення освітян міста темою представленого досвіду.
3.7.5. Результати он-лайн рейтингів авторів перспективного педагогічного досвіду не є остаточним обґрунтуванням для участі представленого досвіду у ІІІ (експертному) етапі Виставки, а є додатковим механізмом визначення рівня зацікавлення освітян представленою темою, її актуальності, залучення до роботи Виставки широкого загалу освітян міста.
3.7.6. На ІІ (відбірковому) етапі районні оргкомітети Виставки опрацьовують надані авторами узагальнені матеріали, та, з урахуванням їхніх он-лайн рейтингів, обирають актуальний педагогічний досвід для презентації на міському етапі Виставки.
3.7.7. Визначений таким чином досвід навчальних закладів району в узагальненому роздрукованому вигляді організовано надається районними оргкомітетами Виставки до міста проведення ІІІ (експертного) етапу згідно графіку та термінів, які конкретизуються у відповідному наказі департаменту.
3.7.8. Досвід освітян району додатково супроводжується документами:
 подання районного оргкомітету Виставки переліку перспективного педагогічного досвіду від навчальних закладів району у вільній формі в 1 примірнику в роздрукованому вигляді;
 подання методичної ради чи іншого органу колегіального управління навчального закладу в 1 примірнику в роздрукованому вигляді;
 візитні картки досвіду, які у вільній формі відображають сутність представленого досвіду та можуть бути застосованими як роздатковий матеріал для зацікавлених відвідувачів Виставки під час її проведення.
3.8. Проведення ІІІ (експертного) етапу Виставки:
3.8.1. На ІІІ (експертному) етапі Виставки організовується експозиція представленого районними оргкомітетами перспективного педагогічного досвіду для широкого загалу освітян міста, здійснюється його експертна оцінка в ході роботи журі Виставки, та обирається кращий педагогічний досвід, який рекомендується для подальшого вивчення, репрезентації та впровадження в міській освітній системі.
3.8.2. Визначений перспективний досвід публікується в збірнику за результатами роботи Виставки.
3.9. Проведення ІV (репрезентативного) етапу Виставки:
3.9.1. ІV (репрезентативний) етап роботи Виставки проходить на наступний рік після проведення І, ІІ та ІІІ її етапів.
3.9.2. На цьому етапі передбачається системне вивчення та представлення виявленого перспективного педагогічного досвіду, який в ході роботи журі Виставки рекомендовано до впровадження в міській освітній системі.
3.10. Матеріали виставки можуть додатково доповнююватися різного роду друкованою продукцією, рекламою, проспектами, буклетами, каталогами тощо. Дозволяється використання під час роботи Виставки електронних презентацій досвіду з використанням ноутбуків, планшетів.
3.11. Організатори Виставки можуть вносити зміни та доповнення до процедури її проведення згідно щорічної конкретизації теми та концепції, критеріїв оцінки матеріалів, тощо. Зміни та доповнення затверджуються відповідним наказом департаменту.

4. Відзнака і нагородження
4.1. За рекомендацією журі Виставки кращі матеріали, які рекомендовано до репрезентації в міській освітній системі, друкуються у відповідному методичному збірнику ІАМЦ департаменту за результатами роботи Виставки.
4.2. Нагородження авторів кращих матеріалів Виставки та презентація методичного збірнику за наслідками її проведення відбувається на щорічних серпневих нарадах (конференціях), які проводяться департаментом освіти і науки, молоді та Запорізької міської ради та ІАМЦ департаменту.
4.3. Переможці одержують дипломи встановленого зразка, а також грошові премії, розмір яких визначається та затверджується департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
Категорія: Нормативні документи | Додав: Светлана-1 (07.01.2014) | Автор: Гулая С.В. E
Переглядів: 426
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Підтримуємо!
Пошук
Друзі сайту
Навчально-методичний центр м. Запоріжжя.

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz